Konferans programını indirmek için tıklayınız.

Ulusaldan Küresele: Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı
10-11 Aralık 2020

Işık Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Açılış (10:00-10:15)

Prof. Dr. Cemal İbiş, Işık Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Kaytaz, Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Açılış Konuşması (10:15-11:00)

Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Ulusaldan Küresele: Popülizm, Demokrasi, Güvenlik”

 

PANEL PROGRAMI

1.GÜN

1.Panel (11:00-12:45): Popülizmin Yükselişi
Panel Başkanı ve Tartışmacı: Rabia Karakaya Polat

Mustafa Görkem Doğan
İstanbul Üniversitesi
Bir Kolektif Eylem Ana Çerçevesi Olarak Popülizm

Emre Erdoğan, Tuğçe Erçetin
Bilgi Üniversitesi
Popülist Liderlerinin Başarısına Medya Sistemleri Perspektifinden Bir Bakış: Birleşik Krallık, Hollanda ve Türkiye Karşılaştırması

Berk Esen
Sabancı Üniversitesi
Popülist Otoriterliğin Yükselişi

Asım Karaömerlioğlu
Boğaziçi Üniversitesi
Why Neopopulism is the Zeitgeist of Contemporary Politics

Veli Özdemir
Marmara Üniversitesi
Popülizmin Uluslararası İlişkilere Etkisi: Öngörülemezlik, Kişiselleştirme ve İdeolojik Eğilimler

ÖĞLEN ARASI (12:45-13:45)

2.Panel (13:45-15:30): Türkiye’de Popülizm
Panel Başkanı ve Tartışmacı: Erol Ülker

Ali Akkaya
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Türkiye’de Sol Popülizm Örneği Olarak Halkların Demokratik Partisi

Ebru Canan-Sokullu
Bahçeşehir Üniversitesi
Economic Voting and the Rise of Populism at Times of Economic Crisis: The Case of Turkey

Seda Demiralp
Işık Üniversitesi
Elitizmden Popülizme

Emine Özal, Yüksel Alper Ecevit
Çukurova Üniversitesi
Yarı-Başkanlık Sistemi ve Popülizmin Yürütme İçi Tartışmalara Etkisi: Fransa Örneği

Selin Karana Şenol
Üsküdar Üniversitesi
Popülizm ve Demokrasi İlişkisi: İstisnai Bir Vaka Örneği Olarak Türkiye

PANEL ARASI (15:30-15:45)

3.Panel (15:45-17:15)
Güney Asya ve Çin Bağlamında Popülizm ve Dış Siyaset
Panel Başkanı ve Tartışmacı: Emre Erdoğan

Efe Can Gürcan, Ahmet Gedik
İstinye Üniversitesi
Hindistan ve Pakistan’da Yükselen Popülizmin İkili İlişkilere Etkisi

Efe Can Gürcan, Ceren Ece Göcen, Suat Eren Özyiğit
İstinye Üniversitesi
Asya’da Yeni Popülizm Dalgası Etkisinde Uluslararası Güvenliğin İnşası: Filipinler, Hindistan ve Endonezya’nın Çin Siyasetini Okumak

Bilgen Sütçüoğlu
İstinye Üniversitesi
‘Önemli Öteki’ Olarak Asya Dış Politikasında Çin

2.GÜN

4.Panel (10:00-11:30)
Demokrasi ve Uluslararası Siyaset
Panel Başkanı ve Tartışmacı: Seda Demiralp

Özlem Akçay
Kocaeli Üniversitesi
Avrupa Komşuluk Politikası

Ferda Özer
Kocaeli Üniversitesi
Avrupa Birliği’nde Demokrasi Açığı Tartışmaları

Rabia Karakaya Polat, Vivien Lowndes
Işık Üniversitesi, Birmingham Üniversitesi
Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Suriyeli Mülteciler: Bir Çok Katmanlı Yönetişim Yaklaşımı

Gökhan Sırmalı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Bağımsızlığından Bugüne ABD’nin Gürcistan’a Yapmış Olduğu Demokrasi Yardımları

PANEL ARASI (11:30-11:45)

5.Panel (11:45-13:15)
Popülizm ve Demokrasiye Kavramsal ve Tarihsel Yaklaşımlar
Panel Başkanı ve Tartışmacı: Hasan Bülent Kahraman

Ödül Celep
Işık Üniversitesi
2019’un İki Belediye Seçimi: Türkiye İçin Bir Demokratikleşme Fırsatı

Seda Demiralp, Evren Balta
Işık Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi
Popülistler Nasıl Yenilir? 2019 İstanbul Seçimleri Örneği

Merve Kurt
Işık Üniversitesi
Demokrasiyi Yeniden Güçlendirmek mi? Kooperatifçilik

Erol Ülker
Işık Üniversitesi
Otoriter Demokrasi: Tarihsel ve Kavramsal Bir Tartışmaya Dair İlk Notlar

ÖĞLEN ARASI (13:15-14:15)

6.Panel (14:15-15:45)
Güvenlik Çalışmalarına Güncel Yaklaşımlar
Panel Başkanı ve Tartışmacı: Ödül Celep

Mehmet Turan Çağlar
Işık Üniversitesi
Güvenliğin Nesnesi ve Şiddetin Hedefi Kentler: Sadr Şehri Üzerinden Kentkırım İncelemesi

Özlem Kayhan Pusane, Aslı Ilgıt
Işık Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi
Duygular ve Dış Politika: Türkiye’nin 2017 IKBY Bağımsızlık Referandumu Tepkisi

Itır Toksöz
Doğuş Üniversitesi
Popülizm, Milliyetçilik, Güvenlik ve Dış Uzay

Mehmet Ali Tuğtan
Bilgi Üniversitesi
Clausewitz Bize Gerçekötesi Hakkında Ne Söylüyor?

KAPANIŞ