Önemli Tarihler

Bildiri Özetleri Gönderim Tarihi: 6 Mart 2020
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması: 16 Mart 2020
Konferans Tarihi: 10-11 Aralık 2020
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderim Tarihi: 18 Aralık 2020