TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

• Bildiri metni Times New Roman yazı karakteri, 10 punto, 1 satır aralığı ile ve her iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

• Sayfa kenar boşlukları (üst, alt, sağ, sol) 2.5 cm olarak ayarlanmalıdır.

• İlk sayfada bildiri başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 12 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Başlığın hemen altında yazarın ad ve soyadı 10 punto ile ilk harfleri büyük olarak koyu yazılmalı, birden çok yazar varsa ad, soyadları ile bağlı oldukları kurum ve e-posta adresleri verilmelidir.

• Başlık ve yazarların isimlerinin hemen altında “ÖZET”, onun altında “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır.

• Özetler 250 kelimeyi, tam metinler 8,000 kelimeyi geçmemelidir.

Yazar Bilgileri İçin Şablon

Birinci Yazarın Adı Soyadı
Kurumu, e-posta adresi

İkinci Yazarın Adı Soyadı
Kurumu, e-posta adresi

Üçüncü Yazarın Adı Soyadı
Kurumu, e-posta adresi

Başlıklar ve Numaralandırma: Giriş, Sonuç, Kaynaklar ve diğer başlıkların yalnızca ilk harfi büyük olup sola dayalı olmalı ve numaralandırılmalıdır. Alt bölüm başlıkları koyu, ilk harfleri büyük ve sola dayalı ve Giriş de dahil olmak üzere 1., 2., 3., numaraları ile, alt başlıklar yine koyu, ilk harfleri büyük ve 1.1, 1.2, 2.1 şeklinde ve sırayla numaralandırılmalıdır. Bölüm başlık ve alt başlıklarından sonra bir boşluk verilmeli, paragraf aralarında boşluk verilmemelidir.

Tablolar ve Grafikler: Tablolar ayrı, grafikler ayrı olmak üzere kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar sırasına göre numaralandırılmalı (Tablo 1: ve Grafik 1: gibi), iki noktadan sonra koyu ve ilk harfler büyük olacak biçimde isimlendirilmelidir. Tablo, grafik, şekil ve haritaların başlıkları üstte ve ortalanmış olarak yer almalıdır. Tablo, grafik, şekil ve haritalar bir yerden alınmışsa hemen altında 9 punto ile kaynak verilmelidir. Sayfalar mümkün olabildiği ölçüde bir sayfada iki tablo veya iki grafik olmayacak biçimde düzenlenmeli ve mümkünse açıklamalarının ilgili tablo, grafik veya şekil ile aynı sayfada olmasına özen gösterilmelidir. Şekiller ve tablolar büyültme, küçültme ve taşımaya uygun olacak şekilde gruplandırılarak hazırlanmalıdır.

Atıf ve kaynakça gösterimi: Çalışma içinde atıflar kısaca parantez içinde gösterilmeli, birebir veya aynen atıflarda sayfa numarası mutlaka verilmelidir. Atıflara ait künyeler bildirinin sonundaki kaynakçada listelenmelidir. Sonnot yerine dipnot kullanılmalı, dipnotlar ise sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Çalışma içindeki ve kaynakça bölümündeki atıflar aşağıdaki örneklere göre düzenlenmelidir.

Çalışma içindeki atıflar:

Tek yazar olduğu durumlarda; ………… ifade edilmektedir (Myers, 1977). Myers (1977)’te vurgulandığı gibi…

Çift yazar olduğu durumlarda; .………niteliğindedir (Titman ve Wessel, 1988: 39). Titman ve Wessel (1988)’in vurguladığı gibi…

Çok yazar olduğu durumlarda;………göstermektedir (Brealey vd., 2007). Brealey vd. (2007)’nin vurguladığı gibi…

Kaynakça: Kaynakça bölümü makalenin bittiği yerden başlamalı, alfabetik sıraya göre sıralanmalı, 9 punto olarak, satırlar arasında boşluk verilmeden, “tek” satır aralığı ile aşağıda belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makale örneği: Arat, Yeşim. (2010). “Women’s Right and Islam in Turkish Politics: The Civil Code Amendment.” The Middle East Journal 64 (2): 235-251.

Kitap örneği: Singerman, Diane. (1996). Avenues of Participation. Princeton: Princeton University Press.

Kitap bölümü örneği: Smith, Benjamin. (2003), “Collective Action with and without Islam: Mobilizing the Bazaar in Iran.” In Islamic Activism, ed. Quintan Wictorowicz. Indiana: Indiana University Press. Pp: 185-204.

İnternet kaynağı örneği: http://www.kap.gov.tr. Erişim Tarihi: 10.02.2014.